Het aantal decimalen instellen voor een tabelveld in Access 2003

U kunt vele veldeigenschappen die u kunt gebruiken bij het beheren van uw databases, met inbegrip van hoeveel decimalen worden weergegeven in een veld in een tabel wijzigen in Access. Volg de onderstaande stappen.

Instructies

1

Start Access en open een database.

2

De tabel en het veld waar u wilt instellen van de eigenschap decimaal vast.

3

Selecteer het veld in de ontwerpweergave en kies de eigenschap die "Decimalen". U kunt instellen het op een getal van 0 tot en met 15, of kunt u "Auto."

4

Uw instellingen opslaan en sluit Access af.

Tips & waarschuwingen

  • De instelling standaard-decimalen is "Auto."
  • "Auto" wordt het aantal decimalen ingesteld op 2, wanneer het formatteren valuta, standaard, wetenschappelijke, vaste of percentage is.
  • Vele decimale velden kunnen afronding problemen veroorzaken als de afronding na de wiskundige bewerkingen gebeurt.
  • Te veel decimalen kunt gegevens moeilijk leesbaar maken.