Gegevens importeren uit een andere Database in Access 2003

Wanneer trying voor invoer van gegevens uit een andere database, een kopie van de gegevens die u importeert gemaakt in de doeldatabase en de bron is niet gewijzigd. Om gegevens te importeren vanuit een andere database, opent u eerst de Access 2003-database die u wilt importeren van de gegevens. Vervolgens geeft u opdrachten op het tabblad "Externe gegevens", waarbij de "Wizard importeren." Ga als volgt te werk om gegevens te importeren vanuit een andere database in Microsoft Access 2003.

Instructies

Uit een Microsoft Works-database:

1

Open de Microsoft Works-database. Klik nu op het menu "File" "Opslaan als".

2

Selecteer dBASE IV (DBF) op in het vak "Opslaan als Type". Nu, klik op 'OK'.

3

Kopieer het dBASE-IV.dbf bestand in Microsoft Access. U kunt dit doen door te klikken en te slepen of door met uw muis met de rechtermuisknop op en kiest "Kopiƫren" dan "plakken"

Uit een dBASE-bestand

4

Open de database of schakel over naar het databasevenster.

5

Open het menu "File" en punt "Externe om gegevens te krijgen." Klik vervolgens op "Importeren."

6

Klik op het vak "Bestanden van het Type" in het dialoogvenster 'Import' en selecteer een van de typen van de dBASE-bestanden.

7

Klik op de pijl rechts van het vak "Zoeken in", selecteer het station en de map waarin het .db-bestand zich bevindt en dubbelklik op het pictogram.

8

Op dit punt, maakt Microsoft Access een tabel die is vernoemd naar het bestand dat u hebt geselecteerd en worden de gegevens uit het bestand.

Uit een Paradox-tabel

9

Open de database. Nu, open het menu "File", "Externe gegevens ophalen" wijs en klik op "Importeren."

10

Klik op de "Bestanden van het Type" box in het dialoogvenster 'Import' en selecteer 'Paradox' (* .db).

11

Klik op de pijl rechts van het vak "Zoeken in", selecteer het station en de map waarin het .db-bestand zich bevindt en dubbelklik op het pictogram.

12

Als uw Paradox-tabel is gecodeerd, zal Microsoft Access u om het wachtwoord gevraagd. Typ het wachtwoord en klik op 'OK'.

Tips & waarschuwingen

  • Als Microsoft Access 2003 worden de gegevens gekopieerd, verschijnt het foutbericht als zich een probleem voordoet.
  • Als u wilt annuleren de selectie van een object, klikt u nogmaals op het object.
  • Het tabblad "Externe gegevens" kan alleen worden gebruikt wanneer een database geopend is.