Een lokale Admin wachtwoord wijzigen

Een lokale administrator-account in Windows 7 is een gebruikersaccount met volledige bevoegdheden over de computer en al haar gebruikers. Een lokale beheerder kan toevoegen en verwijderen van programma's, wijzigingen aanbrengen in de instellingen van de computer, wijzigen, toevoegen en verwijderen van accounts voor andere gebruikers. Om veiligheidsredenen is het een goed idee regelmatig het wachtwoord van de administrator-account op een lokale computer wijzigen. Gelukkig is het wijzigen van het wachtwoord van een lokale beheerder een eenvoudige inspanning.

Instructies

1

Start de computer en wacht tot de boot naar het welkomstscherm. Meld u aan bij Windows met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord die correspondeert met een administrator-account op de computer.

2

Klik op de knop "Start", de Windows-bol in de linkerbenedenhoek van het scherm. Open het Configuratiescherm van Windows door het selecteren van "Control Panel" in het dialoogvenster dat wordt geopend.

3

Open het dialoogvenster beheer van gebruikersaccounts door te selecteren "User Accounts en Family Safety" en vervolgens te klikken op de link 'Gebruikersaccounts'.

4

Klik op de link 'Uw wachtwoord wijzigen' onder de kop "Wijzigingen aanbrengen in uw gebruikersaccount" in de daaropvolgende venster.

5

Selecteer een nieuwe administrator-wachtwoord. Typ uw huidige wachtwoord in het eerste vak, en typ vervolgens uw nieuwe wachtwoord identiek in de volgende twee vakken. Windows zal prompt u voor steken van een geheugensteun voor het wachtwoord, indien gewenst, zodat in het geval dat u vergeet uw administrator-wachtwoord, deze aanwijzing uw geheugen joggen kan. Voer de hint, als u wenst, en klik op de knop "Wachtwoord wijzigen".

Tips & waarschuwingen

  • Bewaar het lokale administrator-wachtwoord op een veilige plaats. Als u het verliest, zal u niet kunnen resetten zonder het doen van een volledige schone installatie van Windows 7.