Een datum converteren naar UTC met behulp van Java

De klok van Universal Time (UTC) is een gestandaardiseerde indeling voor datum opslag, die kan worden gelezen vanaf het Java-kader. UTC is gebaseerd op een absolute datum: 1 januari 1970 in Greenwich Mean Time. U kunt in Java tijden converteren naar UTC met behulp van een paar eenvoudige commando's in uw programma.

Instructies

1

Verwerven van een date-waarde van de huidige lokale tijd. Als men niet aanwezig is, kunt u instellen met behulp van het object-agenda stel parameter. Als u bijvoorbeeld de tijd instellen tot negen uur 's avonds op 20 April 2011:

Kalender test = nieuwe testCalendar();

test.set (Calendar.HOUR_OF_DAY, 21);

test.set (Calendar.MINUTE, 30);

test.set (Calendar.SECOND, 0);

2

De tijdzone van de kalender te beproeven ESE omzetten in GMT:

test.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));

3

De huidige tijd van dag ophalen in de Java-kalender in UTC-indeling:

$variable = test.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);