Python toevoegen aan uw Routine opstarten

Python toevoegen aan uw Routine opstarten


Python is een vrije programmeertaal met een breed scala van capaciteiten en toepassingen. Met de talrijke terts-verschijnende partij gereedschap beschikbaar hebt u overvloed van opties voor de programmering methoden en een enorm potentieel voor creatie van het programma. Als u Python regelmatig gebruikt of hebt u een gebruikersaccount die u altijd voor programmering gebruikt, wilt u misschien hebben Python automatisch geopend elke keer dat u inlogt op Windows. Door het toevoegen van een snelkoppeling naar de Python Shell, zal het programma beschikbaar zijn voor gebruik momenten nadat u zich hebt aangemeld.

Instructies

1

Klik op de knop "Start" en typ "shell: opstarten" in het zoekvak en druk op "Enter". Dit brengt u naar deze map "C:\User{username}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup." De stationsletter kan afwijken als Windows op een ander station is geïnstalleerd. Wanneer u zich bij uw account aanmeldt, draait Windows alles in deze map.

2

Zoek het programma "Python Shell". U het vinden door te klikken op de knop "Start" en "Programma's," dan "Python 3.2"--het versienummer kan afwijken voor u-- dan "IDLE Python GUI."

3

Houdt u de muisknop ingedrukt op het programma, met de rechtermuisknop op en sleept u deze naar het mapvenster "Startup".

4

De juiste muisknop loslaat. Een contextmenu wordt weergegeven.

5

Selecteer "Create shortcuts hier." Er verschijnt een snelkoppeling en de volgende keer dat u zich bij uw account aanmeldt, de "Python Shell" programma start automatisch.

Tips & waarschuwingen

  • Als u wilt dat Python of een ander programma te openen voor alle gebruikersaccounts en niet alleen jou, kunt u een snelkoppeling naar deze map: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup." Merk op dat de map "ProgramData" is verborgen, zodat u kiest u wellicht "Toon verborgen bestanden, mappen en stations" in "Mapopties".