Hoe te verwijderen lege Tags in PHP DOM

U kunt in de "removeChild"-functie in de PHP-DOM een leeg XML-code van een bestand verwijderen. De functie wordt alleen het opgegeven onderliggende verwijderd en laat de rest van het document en de XML-codes intact. Nadat u klaar bent met het verwijderen van het knooppunt, moet u het bestand op de harde schijf opslaan.

Instructies

1

Met de rechtermuisknop op het PHP-bestand dat uw XML-procedures bevat. Klik op de optie "Openen met" en klik op uw voorkeur PHP editor.

2

Open het document en de XML-gegevens te laden. De volgende code wordt het XML-bestand met de naam 'customers.xml' geopend:

$doc = nieuwe DOMDocument;
$doc -> load('customers.xml');

Vervang die het bestand met uw eigen die u wilt bewerken.

3

Wijs het element dat u wilt verwijderen. De volgende code verwijst naar de eerste klant in de lijst met XML-gegevens:

$customers = $doc -> documentElement;
$customer = $customers - > getElementsByTagName('customer') -> item(0);

4

Het XML-element te verwijderen en sla het bestand. De volgende code verwijdert het eerste element van de klant en het bestand wordt opgeslagen:

$deletecustomer = $customer -> removeChild($customer);
ECHO $doc -> saveXML();