Hoe te blokkeren van de achtergrond voor het bureaublad

Om te voorkomen dat studenten of medewerkers van het wijzigen van de achtergrond op een bedrijf of school computer, kunt u zowel het register van Windows en Internet Explorer (IE) instellingen wijzigen, zodat alleen een beheerder kan de OS uiterlijk veranderen. Deze configuraties voorkomt dat een gebruiker uit het wijzigen van de achtergrond via het Configuratiescherm of door het gebruik van de \"Set als Background\" optie in IE.

Instructies

Het register bewerken

1

Klik op \"Start\", vervolgens \"Run\". Typ \"regedit\" in het dialoogvenster. Druk op \"Enter\" om de Register-Editor te openen.

2

\"HKEY_CURRENT_USER\ uit te breiden", \"Software\", \"Microsoft\", \"Windows\", en \"Current Version\". Klik op \"Policies\".

3

Klik op \"System\". Met de rechtermuisknop op een leeg gebied in het rechterdeelvenster, dan Beweeg over \"New\". Klik op \"String Value\". Naam van de tekenreeks waarde \"Wallpaper\".

4

Maak een nieuwe tekenreekswaarde, en \"WallpaperStyle\ de naam". Met de rechtermuisknop op \"Wallpaper\", klik vervolgens op \"Modify\".

5

Voer in het vak de locatie van de afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond. Schrijven van de locatie in de vorm van \ "< schijfstation >: < map > \ \ < bestandsnaam > \". Klik op \"OK\".

6

Met de rechtermuisknop op \"WallpaperStyle\", en klik vervolgens op \"Modify\". Wijzig de waarde in \"0\", \"1\", of \"2\". \"0\" zal het centrum van het behang, \"1\" zal herhalen het, en \"2\" zal uitrekken.

Bewerken van Internet Explorer

7

Start Internet Explorer. Klik op \"File\", vervolgens \"Open\". Selecteer het bestand dat u wilt gebruiken als achtergrond, klik dan \"Open\".

8

Met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik op \"Set als Wallpaper\". Met de rechtermuisknop op \"Start\", klik vervolgens op \"Explore\".

9

Ga naar \"C:\", klik vervolgens op \"Documents and Settings\". Klik op de naam van de gebruiker die u behouden wilt uit het wijzigen van de achtergrond.

10

Klik op \"Application Data\", of \"AppData\"en vervolgens \"Roaming\". Klik op \"Microsoft\". Klik op \"Internet Explorer\". Klik met de rechtermuisknop \"Internet Explorer Wallpaper.bmp\".

11

Klik op \"Properties\", klik vervolgens op de \"Security\" tab. Selecteer de gebruikersgroep de gebruiker deel van uitmaakt. Klik op \"Edit\". Wijzigen van de machtigingen, behalve \"Read\", aan de \"Deny\". Klik op \"OK\". Klik op \"OK\" weer.

Tips & waarschuwingen

  • Als er geen \"System\"sleutel, met de rechtermuisknop op een leeg gebied in de \"Policies\". Beweeg over \"New\", klik vervolgens op \"Key\". Typ \"System\", vervolgens treffer \"Enter\".
  • \"Application Data\" en \"AppData\" zijn verborgen map. Verborgen bestanden en mappen op uw computer, klikt u op \"Tools\"in Windows Verkenner, dan klik \"Folder Options\". Klik op de \"View\ 'tab en controleer \"Show verborgen bestanden en folder\'. Klik op \"OK\".