Hoe maak je een gebruiker ter Orakelspreuk SQL

Als u een gebruiker in Oracle SQL, zal u de verklaring van de "Create User". Creëren van een gebruiker, kan de gebruiker zich aanmelden bij Oracle. De typische aanpak is om op te geven van de gebruikersnaam en wachtwoord, de standaard tablespace en de tijdelijke tablespace. Met behulp van het sleutelwoord Create User, het sleutelwoord Identified, het sleutelwoord Default Tablespace, het tijdelijke Tablespace sleutelwoord en eindigt de SQL-instructie met een puntkomma (;) is de juiste syntaxis. Om de gebruiker verbinding met de database en maken, ophalen, bijwerken en verwijderen van gegevens in een database, zijn de machtigingen voor toegang tot de database nodig.

Instructies

1

Verbinding maken met de Oracle-SQL * Plus, "Beginnen," "Alle programma's," Klik op "SQLPlus."

2

Meld u aan de Oracle SQL * Plus dialoogvenster gebruikersnaam "," "wachtwoord" en klik op "OK".

3

Maak een gebruiker genaamd Jack met een wachtwoord van tussenpersoon in Oracle SQL.

Op de SQL > prompt type:

"Maken gebruiker Jack geïdentificeerd door tussenpersoon"

STANDAARD TABLESPACE gebruikers

TIJDELIJKE TABLESPACE temp;"