Hoe kan ik tekst invoegen in Dreamweaver

Hoe kan ik tekst invoegen in Dreamweaver


Adobe Dreamweaver kunt u het bouwen van webpagina's via een intuïtieve interface. De toepassing biedt een deelvenster voor codeweergave invoeren van HTML-code genoemd, evenals een WYSIWYG (What You See is What You Get) deelvenster of de ontwerpweergave. U kunt beide weergaven in een gesplitst venster formaat bekijken. Dit is handig voor het leren van HTML als u tekst in de ontwerpweergave invoegen.

Instructies

1

Dreamweaver starten. Maak een nieuw bestand door te klikken op 'bestand' en vervolgens 'nieuw' en 'Maken'.

2

Klik op "View" en kies "Code- en ontwerpweergaven." De twee weergaven.

3

Plaats de cursor in het deelvenster van de ontwerpweergave en typt u een tekstregel. Druk op de enter-toets. In de codeweergave opmerken hoe uw tekst automatisch wordt omringd door het element "< p >".

Wijzig uw tekst zo nodig met behulp van het deelvenster Eigenschappen. Bijvoorbeeld, plaatst u de cursor in een tekstregel en wijzigen van de "Format" drop-down in "Kop 1." De tekst wordt gewijzigd in grote en vette tekst en de "< p >" element verandert in het style-element van de rubriek "< h1 >."