Hoe een Word-tabel kopiëren naar een ander Document & krijgen een Extra regel in elke cel

Tabellen in Microsoft Word kunnen worden uitgepakt en verhuisde in hetzelfde document of naar een nieuw document met een paar muisklikken. Met een tabel in een nieuwe locatie, moet u wellicht uit te breiden van de rijhoogte te onthullen meer gegevens of om de afstand meer esthetisch.

Instructies

1

Beweeg over de oorspronkelijke tabel totdat u ziet dat de tabel verplaatsen pictogram weergegeven in de linkerbovenhoek. Het tabelpictogram beweging lijkt op een plusteken (+).

2

Klik op het tabelpictogram verplaatsen om de hele tabel te selecteren.

3

Kies 'Kopieer' uit het menu "Bewerken".

4

Kies "Nieuw" uit het menu "Bestand" om een nieuw document te maken. Kies "Open" uit het menu "File" als het document dat u wilt plakken van de tabel in al bestaat.

5

Klik op de plaats waar u de tabel wilt invoegen in het tweede document.

6

Kies "Plakken" in het menu "Bewerken".

7

Klik met de rechtermuisknop op de tabel.

8

Kies "Tabeleigenschappen".

9

Selecteer het tabblad "Rij".

10

Vink het vakje "Rijhoogte opgeven".

11

Geef een rijhoogte thats ongeveer een regel hoger is dan uw oorspronkelijke rij.

Tips & waarschuwingen

  • Één regel van 12 lettertype grootte is ongeveer 0,2 inch hoog.