Hoe een Object binden aan een GridView in Code

Objecten in een GridView bindend worden recordsets van het object weergegeven. Gegevensobjecten zoals DataSets, gegevenstabellen en collecties bieden mogelijkheden voor bindende met GridView besturingselementen. De .NET-GridView automatisch parseert de gegevens en de resultaten worden weergegeven op uw webpagina of bureaubladtoepassing. Gebruik de functies van het "DataSource" en "Binden" voor de GridView te bereiken van het verband tussen de twee objecten.

Instructies

1

Klik op de Windows "Start" knop en selecteer "Alle programma's." "Microsoft .NET Framework", klik op "Visual Studio". Open uw ASP.NET-project in de VS.

2

Dubbelklik op de ASP-formulier waarin het object GridView en gegevens. Nadat de ontwerper van het formulier wordt geladen, klik met de rechtermuisknop op het formulier en selecteert u 'View Code'.

3

Instellen van het gegevensobject als de GridView "DataSource" eigenschap. Bijvoorbeeld, wordt de volgende code een dataset-object toegewezen aan de eigenschap "DataSource" voor een GridView genaamd "grid1":

grid1. DataSource = dataset;

4

Het object aan de GridView binden. Nadat u een gegevensbron hebt toegewezen, moet u de "DataBind"-functie aanroepen. De volgende code ziet u hoe de gegevens binden:

grid1. DataBind();