Het wijzigen van het lettertype van de handtekening in Thunderbird 3.0

Mozilla Thunderbird is een e-mailclient vergelijkbaar met Microsoft Outlook. Het bevat veel van dezelfde functies, inclusief de mogelijkheid om meerdere e-mailrekeningen beheren en instellen van aangepaste handtekeningen voor elkaar. De handtekening editor bevat geen een werkbalk die u kunt gebruiken bij het wijzigen van lettertypen; Nochtans, kunt u HTML een aangepast lettertype instellen als u wilt dat de handtekening moet worden weergegeven in een ander lettertype dan de rest van het bericht.

Instructies

1

Open Mozilla Thunderbird, en klik op de link 'Tools' in het bovenste menu.

2

Klik op "Accountinstellingen". Klik op de e-mailaccount die u wilt instellen voor het lettertype van de handtekening in de zijbalk links.

3

Verplaatsen naar de sectie "Tekst voor handtekening". Vink het selectievakje 'Gebruik HTML'.

4

Typ de volgende HTML-code in het vak:

< p >< lettertype "Garamond" = > hier de handtekeningtekst van uw < / lettertype >< /p >

5

"Garamond" vervangen door het lettertype dat u wilt gebruiken en typ uw aangepaste handtekening tussen de begin- en afsluitcodes. Klik op "OK" om de wijzigingen opslaan in uw handtekening.