Het gebruik van de Embed-functie voor een Outlook-bericht in Excel

Terwijl de toegang tot en het gebruik van de embed-functie kan Excel vereist een beetje werk, het waard het werk nodig als u kunt de Outlook-berichten die u insluiten willen insluiten. Om goed de berichten uit Outlook exporteren naar Excel, moet u een bepaalde code van de export.

Instructies

1

Open Outlook en druk op "Alt" en "F11."

2

Kies "Module" in het "Invoegen" menu.

3

Voer de volgende code:

Sub ExportToExcel()

Op Error GoTo ErrHandler

Dim appExcel As Excel.Application Dim wkb als Excel.Workbook

Dim wks als Excel.Worksheet

Dim rng As Excel.Range

Dim strSheet As String

Dim strPath As String

Dim intRowCounter As Integer

Dim intColumnCounter As Integer

Dim msg als Outlook.MailItem

Dim nms als Outlook.NameSpace

Dim fld As Outlook.MAPIFolder

ITG As Object Dim

strSheet = "OutlookItems.xls" strPath = "C:Examples\"

strSheet = strPath & strSheet

Debug.Print strSheet

' Selecteer map exporteren

Instellen van de nms = Application.GetNamespace("MAPI")

Instellen van fld = nms. PickFolder

' Omgaan met potentiƫle fouten met het dialoogvenster map selecteren.

Als fld niets dan

MsgBox "Er zijn geen mailberichten exporteren", vbOKOnly, _

'Fout'

Exit Sub

ElseIf fld. DefaultItemType olMailItem dan <>

MsgBox "Er zijn geen mailberichten exporteren", vbOKOnly, _

'Fout'

Exit Sub

ElseIf fld. Items.Count = 0 Then

MsgBox "Er zijn geen mailberichten exporteren", vbOKOnly, _

'Fout'

Exit Sub

End If

' Openen en activeren van de Excel-werkmap.

Set appExcel = CreateObject("Excel.Application")

appExcel.Workbooks.Open (strSheet)

Instellen van de wkb = appExcel.ActiveWorkbook

Instellen van wks = wkb. Sheets(1)

WKS. Activeren

appExcel.Application.Visible = True

' Kopiƫren velditems in e-mailmap.

Voor elke ITG In fld. Items

intColumnCounter = 1

Set msg = ITG

intRowCounter = intRowCounter + 1

Set rng = wks. Cellen (intRowCounter, intColumnCounter)

RNG. Waarde = msg. Aan

intColumnCounter = intColumnCounter + 1

Set rng = wks. Cellen (intRowCounter, intColumnCounter)

RNG. Waarde = msg. SenderEmailAddress

intColumnCounter = intColumnCounter + 1

Set rng = wks. Cellen (intRowCounter, intColumnCounter)

RNG. Waarde = msg. Onderwerp

intColumnCounter = intColumnCounter + 1

Set rng = wks. Cellen (intRowCounter, intColumnCounter)

RNG. Waarde = msg. SentOn

intColumnCounter = intColumnCounter + 1

Set rng = wks. Cellen (intRowCounter, intColumnCounter)

RNG. Waarde = msg. ReceivedTime

Volgende ITG

Set appExcel = Nothing Set wkb = niets

Instellen van wks = niets

Set rng = niets

Set msg = niets

Instellen van de nms = niets

Instellen van fld = niets

Instellen van ITG = niets

Exit Sub

ErrHandler: Als Err.Number = 1004 Then

MsgBox strSheet & "bestaat niet", vbOKOnly _

'Fout'

Anders

MsgBox Err.Number & ";" Beschrijving: ", vbOKOnly, _

'Fout'

End If

Set appExcel = niets

Instellen van de wkb = niets

Instellen van wks = niets

Set rng = niets

Set msg = niets

Instellen van de nms = niets

Instellen van fld = niets

Instellen van ITG = niets

End Sub

4

Klik op "Tools" en kies "Referentie."

5

Schakel een selectievakje toevoegen naar "Microsoft Excel-objectbibliotheek." Klik op 'OK'.

6

Plaats uw cursor ergens in de pagina met de code die u hebt ingevoerd in stap 3 en druk op "F5."

7

Klik op het menu "Extra" in Outlook en selecteer "Macro's."

8

Selecteer "ExportToExcel." Klik op "Next." Het dialoogvenster 'Selecteer map' wordt weergegeven.

9

Selecteer de Outlook-map die u wilt insluiten in Excel.

10

Klik op 'OK'. De code zal een Excel-werkmap opent en de gegevens uit de geselecteerde map in het document insluiten.