Flex Tutorial om te schrijven en ophalen van gegevens uit XML

Adobe Flex is een gratis, open-source raamwerk voor het bouwen van toepassingen voor Web, desktop- en handheld toepassingen. Flex gebruikt ActionScript, Adobes programmeertaal voornamelijk verband met Flash ontwikkeling. Het Flex-framework met ActionScript gebruiken voor het maken van toepassingen, met of zonder animatie, die een verscheidenheid van taken niet in tegenstelling tot andere scripttalen kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld, u kunt het lezen van bestanden, zoals XML-bestanden in uw code, inhoud uittreksel en zelfs informatie terug in het bestand in XML schrijven.

Instructies

1

Het XML-document in het programma importeren:

var f:File = File.documentsDirectory.resolvePath("/test.xml");
var fin: FileStream = nieuwe FileStream();
Fin.Open (f, FileMode.READ);

2

Lees de informatie in een XML-object:

var objXML:XML = XML(fin.readUTFBytes(fin.bytesAvailable));
Fin.Close();

3

Een XML-object maken en de gegevens naar een XML-bestand schrijven:

var newXML:XML = < Auteur > Bob < / Auteur >;
var f:File = File.documentsDirectory.resolvePath("new_authors.xml");
fout = nieuwe FileStream();
fout.Open (f, FileMode.WRITE);

var output: String = ' <? xml version = "1.0" encoding = "utf-8"? > \n';
uitvoer += newXML.toXMLString();

fout.writeUTFBytes(output);
fout.Close();