Access 2007 geavanceerde Tutorial

Access 2007 geavanceerde Tutorial


Microsoft Access 2007 is consumentvriendelijke databasesoftware. Een van de redenen waarom die het vaak wordt gebruikt is omdat de gebruiker niet hoeft te weten van de programmeertaal van een computer. Databasebeheerders vertrouwd met een programmeertaal kunnen meer geavanceerde databasefuncties, die worden onderwezen in geavanceerde tutorials van Access uitvoeren.

Macro 's

Macro's kunnen database taken automatiseren. De beheerder van de database kunt bouwen de macro's met behulp van een wizard, die een stapsgewijze leidraad is of met behulp van een module.

Modules

Er zijn twee soorten in Access 2007 standaard modules en klassemodules. Klassemodules worden gekoppeld aan objecten in een database, terwijl standaardmodules niet gekoppeld aan een van de objecten in een database zijn.

Visual Basic

De computertaal die wordt gebruikt voor is geavanceerde programmering in Access 2007 Visual Basic for Application (VBA).